Półki na drzwi różni producenci

Półki na drzwi różni producenci

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.