Elementy elektryczne lodówek

Elementy elektryczne lodówek
 

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.