1

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.

Śruba (753004)
4,00zł
Zabierak (753055)
5,00zł