Cito - seria VC1200/VC1201

Cito - seria VC1200/VC1201
 

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.