Clarris Twix - seria 2750

Clarris Twix - seria 2750
 

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.