Kawy i kapsułki do ekspresów do kawy

Kawy i kapsułki do ekspresów do kawy

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.