Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” (dalej jako „Polityka”) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Domax serwis S.C. z siedzibą w Krakowie (30-838), ul. Telimeny 31, NIP: 6772114445, REGON: 357039600 (dalej jako: „Czesciagd”, „sklep”).
 2. Niniejsza polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119, S.1)
 • 1 Kto jest administratorem danych ?
 1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych j osobowych jest Domax serwis S.C. z siedzibą w Krakowie (30-838), ul. Telimeny 31, NIP: 6772114445, REGON: 357039600, (zwana dalej jako: „Czesciagd”).
 2. Jednocześnie, w świetle obowiązującego prawa administratorami danych osobowych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest poniżej.
 3. Lista zaufanych partnerów:
 4. firmie kurierskiej;
 5. firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
 6. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

 • 2 Jakie dane przetwarzamy ?
 1. Czesciagd zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami
 2. Częściagd przetwarza dane, które podawane są lub pozostawiane w ramach korzystania z Usług sklepu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do wykonania umowy np. adres e-mail, które Klient podaje np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Usługach sklepu, jak również dane, które pozostawiane są w ramach poruszania się po stronie czesciagd czyli m.in. te, które pozostawiane są w tzw. plikach cookies.
 3. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

 

 • 3. Jak i kiedy zbieramy dane?
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne jednak nie podanie danych oznaczonych jako niezbędne do wykonania umowy uniemożliwi wykonanie umowy.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane za pomocą odpowiednich formularzy w przypadku:
 3. rejestracji konta w Sklepie;
 4. składnia zamówienia w Sklepie.
 5. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje następujące niezbędne dane:
 6. adres e-mail;
 7. dane adresowe: a. kod pocztowy i miejscowość; b. kraj (państwo); c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania; d. województwo.
 8. imię i nazwisko;
 9. numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 8 .

 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące niezbędne dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe: a. kod pocztowy i miejscowość; b. kraj (państwo); c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania; d. województwo.
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu.
 2. W przypadku Przedsiębiorców, zakres wskazany w pkt. 4 powyżej jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 • 4 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, Zaufanym Partnerom wskazanych w § 1 pkt. 3 powyżej w celu dostarczenia zamówionych towarów
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
 • 5 Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
 1. Wykonanie umowy na linii Czesciagd – Klient (tymi umowami są z reguły są regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi, umowa sprzedaży), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient.

Okres przechowywania: do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Klientem a Czesciagd z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

 1. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

 1. Marketing, przez co rozumiane jest między innymi analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych, dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda.

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.

 

 • 6 Mechanizm cookies, adres IP
  1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Czesciagd na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Czesciagd produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
  2. Czesciagd wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  1. Czesciagd może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Czesciagd przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
  2. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Czesciagd nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 • 7 Do jakich podmiotów i w jakim celu będą przekazywane dane
 1. Czesciagd wykorzystuje Cookies własne w celu:
 2. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Czesciagd wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 • popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA);
 1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 2. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu gadugadu.pl (administrator cookies zewnętrznego: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie);
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 4. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 8. przeglądarka Internet Explorer;
 9. przeglądarka Mozilla Firefox;
 10. przeglądarka Chrome;
 11. przeglądarka Safari;
 12. przeglądarka Opera.
 • 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych
  1. Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Czesciagd danych osobowych:
 1. prawo dostępu do danych, Klienta w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  1. Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody Klient może dodatkowo skorzystać z następujących praw:
 6. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Jeżeli dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Klient może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.
 8. Czesciagd zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.
 9. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Czesciagd może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Czesciagd roszczeń od danego Klienta.
 10. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Czesciagd nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 11. Czesciagd nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 • 9. Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Czesciagd poinformuje Klientów z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni za pośrednictwem adresu e-mali wskazanego podczas rejestracji.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:[email protected] 
 3. Data ostatniej modyfikacji: 23 maja 2018 roku.

 

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.