Włączniki , wyłączniki

Włączniki , wyłączniki

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.