Eco Power - seria VC3100

Eco Power - seria VC3100
 

Pytając o część proszę podać dane z tabliczki znamionowej lub karty gwarancyjnej : typ,kod i numer fabryczny.